Печат

Всяко дете, записано в занималнята за даден месец, може да посещава следните школи и ателиета:

Занятията в школите и ателиетата може да се провеждат съвместно или в сътрудничество с културни и просветни институции. През летните месеци е възможно някои от школите да не са достъпни.