ПРЕЗ УЧЕБНО ВРЕМЕ

 - Занималня 1 - 7 клас

                            

 

 - Полудневна детска забавачница 

 

Учебен процес
 • текуща подготовка на уроци и домашни задания
 • допълнителна подготовка - отстраняване на пропуски, затвърждаване на учебния материал, разширяване на знанията, подготовка за контролни и тестове
Извънкласни дейности
 • забавни и спортни игри (вкл. на открито)
 • английски език
 • изобразително изкуство (приложни и изящни изкуства)
 • музика
 • театър и драматизация
 • млад фотограф
 • посещения на музеи, изложби и забележителности

 

 

ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА

Учебен процес

 • български език и литература - поддържащо обучение: правописна и правоговорна култура, четивна техника
 • математика - поддържащо обучение: затвърждаване и надграждане

Извънкласни дейности

 • забавни и спортни игри (вкл. на открито)
 • английски език
 • изобразително изкуство (приложни и изящни изкуства)
 • Лего роботика
 • "Щури учени"
 • театър и драматизация
 • млад фотограф
 • посещения на музеи, изложби и забележителности
 • походи
 • екскурзии