Печат

КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС И 12 КЛАС

Курс по български език и литература и по математика

(15 занятия по 4 часа + консултации)

                    

 

Курс по български език и литература и по математика

(15 занятия по 4 часа + консултации)

Обучението се извършва в малки групи до 6 човека. Курсовете са по 4 учебни часа дневно, в събота и неделя.

Занятията целят отлична подготовка в училище и гарантирана успеваемост при кандидатстване.

Контролът за степента на усвояване на новите знания е стриктен. Осъществява се чрез самостоятелна работа и домашната работа на учениците. Пропуски се отстраняват с допълнителна работа (консултации). Родителите получават информация за подготовката на ученика, след всяко занятие.

В курса са включени най-малко 4 тренировъчни изпита (по 2 за всеки предмет).

Курсът се осъществява в една от изброените форми:

 

ХОРАРИУМ И ЦЕНИ ЗА ЕДИН ПРЕДМЕТ:

Цената по един предмет се заплаща всеки месец.

При заплащане на цялата такса в началото на курса-се ползва 5% отстъпка.

Общата цена на подготовка по двата предмета е 1100 лв. Заплаща се на равни вноски всеки месец – 275лв. на месец.

Курсът започва на 02.02.2019г. (събота) – Български език и съответно на 03.02.2019г. (неделя) – Математика от 10.00 ч. – 12.55ч., с включена 15 минути почивка, между двата модула.

                                                                                                                                                             

Занятията се провеждат в Учебни центрове“Релони“ кв.“Лозенец“ул.“Димитър Хаджикоцев“№ 3-5.

Допълнителна информация може да се получи на тел.:0887 52 20 20.

Записванието на нови курсисти се извършва на място или по телефона 0887 52 20 20.

 

 

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА ЗА 4 –5 – 6 КЛАС

30 занятия – хорариум 60 ч. Провеждат се всяка събота или неделя от октомври до май, по 2 учебни часа, по график, който курсистите получават при записване.

– 480лв. за един предмет, на две равни вноски – октомври и февруари.